Сервіси

Обробка геофізичної інформації

Обробка геофізичної інформації

ТзОВ "Георозвідка" надає послуги з обробки геофізичних даних.

Обробка і інтерпретація геофізичної інформації є ключовим етапом при пошуку і освоєнні родовищ. Завдяки новітнім технологіям використовуваним при проведенні даних робіт, можливо детально вивчити і інтерпретувати результати сейсморозвідки і на закінчення побудувати карти розташування нафтових шарів, що дозволить з точністю визначити місце для майбутнього буріння.

Проведення обробки та інтерпретації в одній компанії, дозволяє отримати найбільш достовірну і точну інформацію про поклади вуглеводнів. Це обумовлено складністю і трудомісткістю процесу обробки та інтерпретації сейсмічних даних. Працюючи разом, фахівці можуть знизити похибки і зіставити отримані результати своїх досліджень. В результаті замовник отримує точний прогноз на основі даних, отриманих дослідниками.