Сервіси

Виконання польових сейсмічних досліджень

Виконання польових сейсмічних досліджень

ТОВ Георозвідка виконує польові сейсмічні дослідження 2D з отриманням високоякісних первинних даних польової 2D сейсмічної зйомки.

Якість виконання досліджень дозволяє забезпечити сучасний технологічний рівень обробки та інтерпретації у вирішенні широкого спектру актуальних геологічних задач з регіональних, пошукових і деталізаційних робіт, з метою вивчення і уточнення геологічної будови осадового комплексу порід при пошуках і деталізації родовищ нафти і газу, оптимізації пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння.